Tijdregistratie in de schoonmaak branche

Met CleanJack krijgen schoonmaakbedrijven meer grip op kwaliteit en betere controle op kosten. Tijd is geld. Meten is weten, gissen is missen.
Overal en altijd inzicht
Nooit discussie over uren
Optimale kosten beheersing
Resultaatverbetering
Koppelen met ieder systeem

CleanJack Tijdregistratie, hoe werkt het?

CleanJack is een tijdregistratiesysteem speciaal voor schoonmaakbedrijven. Het registratiesysteem van CleanJack is eenvoudig in gebruik. CleanJack biedt voor iedere locatie en situatie een passende oplossing met een Wandterminal, een Handterminal of een App.

Voordelen

Voordelen voor schoonmakers

Klantwensen en instructies van leidinggevenden worden bij aanvang van de werkzaamheden in het CleanJack display getoond. Zo weet de schoonmaker precies wat de klant belangrijk vindt op het gebied van schoonmaken. Het werk van de schoonmaker sluit veel beter aan bij de wensen van de klant en schoonmakers krijgen veel meer waardering van tevreden klanten. Ook is het belangrijk dat de urenstaten altijd netjes worden bijgehouden, bij CleanJack gebeurt dit automatisch.

Bereken uw voordeel

Voordelen voor rayonleiders

Rayonleiders hebben altijd de juiste managementinformatie bij de hand met het online dashboard. Zij zien precies wie wel en wie niet aanwezig is op iedere locatie. Tijdrovende aanwezigheidscontroles behoren tot het verleden. Er kan direct worden bijgestuurd als dat nodig is. Urenstaten staan automatisch in het systeem, dat scheelt veel invoerwerk. Mochten er klachten zijn over de schoonmaak dan worden die razendsnel verholpen door deze te registreren in het online logboek waarna automatisch een bericht naar de schoonmakers op de locatie wordt gestuurd.

Bereken uw voordeel

Voordelen voor administraties

Geautomatiseerde tijd- en aanwezigheidsregistratie voorkomt dat urenstaten van medewerkers handmatig verzameld en ingevoerd moeten worden. Alle uren van alle rayons staan automatisch in het centrale systeem. Dit geeft een scherp zicht op werkelijke kosten per project. Administraties besparen veel tijd en de kans op fouten is veel kleiner. 

Bereken uw voordeel

Voordelen voor directies

Tevreden klanten door goede kwaliteit, een concurrerende propositie en een gezond rendement. CleanJack maakt het voor schoonmaakbedrijven een stuk makkelijker. Loonkosten zijn al snel meer dan 75% van de totale kosten van een schoonmaakbedrijf. CleanJack maakt alle uren transparant en daarmee het grootste deel van de kosten beter beheersbaar. Hiermee wordt de winstgevendheid per project bewaakt. Ook kan een loontoets worden gemaakt per medewerker. Hoe verhouden de gewerkte uren zich tot de uren van de arbeidsovereenkomst? 

Bereken uw voordeelUren en loonkosten calculator schoonmaak

Medewerkers zijn het meest waardevol voor iedere onderneming. Tegelijkertijd zijn loonkosten de grootste kostencomponent. Bij een schoonmaakbedrijf zijn de loonkosten vaak meer dan 75% van de totale kosten. Een kleine afwijking in uren of een kleine fout in verloning heeft een groot effect op het resultaat: een hefboomeffect.

Als de uren niet volledig inzichtelijk zijn voor het schoonmaakbedrijf, is vaak sprake van een verborgen verlies. Door in de calculator uren, lonen en percentages in te vullen, kan een schoonmaakbedrijf zelf een indicatie van het huidige verborgen verlies berekenen. CleanJack maakt alle werkelijke uren inzichtelijk. Met dit inzicht krijgen schoonmaakbedrijven controle en kunnen zij veel beter sturen op uren. De kans op fouten wordt kleiner doordat alle uren digitaal worden verwerkt in plaats van handmatig.

Totaal aantal schoonmakers

Aantal uren per schoonmaker per week

Bruto uurtarief schoonmaker

Verschil geplande uren gewerkte uren

Aantal rayonleiders (FTE)

Bruto uurtarief admin / rayon management

Administratietijd per dag (in minuten)

Minder fouten in urenverwerking en verloning

Hieronder ziet u een indicatie van het verborgen verlies op basis van de gegeven uitgangspunten. Met de schuifjes kunt u de aantallen, bedragen en percentages veranderen naar uw eigen situatie. Bij het verhogen of verlagen toont de calculator hoe dit doorrekent.

Uw potentiele ruimte: € 2000,-


Aan de berekende indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is bedoeld als hulpmiddel om het hefboomeffect meer inzichtelijk te maken.
Koppel CleanJack eenvoudig aan uw planning, CRM, ERP of loonadministratiesysteem

Bij CleanJack geloven we in samenwerken. Een koppeling met andere programma's zorgt ervoor dat u geen dubbel werk heeft. De gegevens die in het ene systeem worden ingevoerd, staan ook automatisch in het andere systeem. Zo werkt u efficiënt en neemt de kans op fouten af. CleanJack heeft koppelingen met de belangrijkste systemen in de markt. Staat uw planningsysteem, ERP, CRM of loonadministratie systeem er nog niet tussen? Via de CleanJack API is een koppeling zo gemaakt.

Ieder bedrijf binnen de EU is verplicht om een systeem voor tijdregistratie beschikbaar te stellen.

Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie op 14 mei 2019. Dit betekent niet dat we terug gaan naar de ouderwetse prikklok op de foto maar wel dat iedere werkgever verplicht is om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem voor het registreren van gewerkte uren te implementeren. In Nederland is in de Arbeidstijdenwet geregeld dat de gewerkte uren altijd moeten worden bijgehouden. De Europese uitspraak is in Nederland een nadrukkelijke reminder voor bedrijven om werktijdregistratie effectief toe te passen.

Nieuws

Stuur ons een berichtje